Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
Την Τετάρτη  21/1/2015 θα γίνει η παρουσίαση της εργασίας σας στην ολομέλεια του τμήματος καθώς και η παράδοση της ολοκληρωμένης γραπτής εργασίας και των τεχνημάτων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του α΄τετραμήνου.

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει :
Ø  την περίληψη της εργασίας σας
Ø   τον εννοιολογικό χάρτη
Ø   το βίντεο και
Ø  τα γραφήματα της έρευνας.

Η γραπτή εργασία θα περιλαμβάνει :
Ø  την εισαγωγή της εργασίας σας
Ø   τις πληροφορίες και το ερωτηματολόγιο και
Ø   τα συμπεράσματα και την κριτική αξιολόγηση της έρευνας


Τυχόν εκκρεμότητες που υπάρχουν θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τέλος οι υπεύθυνοι του blog θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 23/1/2015 να έχουν αναρτήσει :
  1. το θυρεό
  2. τον εννοιολογικό χάρτη 
  3. το βίντεο
  4. τα διαγράμματα από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα μέλη της ομάδας μέχρι την Παρασκευή  9/1/2015 θα πρέπει να έχουν αναρτήσει στο ιστολόγιο του  project μας (http://agnostosx4gelpetr.blogspot.gr/) , ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση με τις αρμοδιότητες της ομάδας τους , στο οποίο θα αναφέρουν αναλυτικά  ποιες εργασίες έχουν αναλάβει και  αν έχουν υλοποιηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου